mgr Teresa Trautman: psycholog, dyplomowana psychoterapeutka Gestalt

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Śląskim. Swoje kompetencje zawodowe rozwijałam w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. 

Posiadam ponaddziesięcioletnie doświadczenie zawodowe. Jako psycholog i psychoterapeuta pracuję diagnostycznie i terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Na swojej ścieżce zawodowej współpracowałam m.in. z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, domem dziecka, warsztatami terapii zajęciowej i Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Z zamiłowania do pracy z dziećmi jestem także szkolnym psychologiem i nauczycielem.

Obecnie jestem współwłaścicielką Konsylium- Centrum Diagnozy i Terapii. Jest to miejsce, w którym realizuję swoje zawodowe marzenie –  by osoby potrzebujące otrzymywały w jednej placówce kompleksową, skuteczną pomoc z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii i psychiatrii.

Przy tworzeniu Żłobka Empatia najbardziej zależało mi na tym, by powstało miejsce, które będzie miało ludzkie podejście do każdego członka naszej żłobkowej społeczności – naszych dzieci, rodziców i pracowników. Ludzkie to znaczy pełne szacunku, uwzględniające indywidualność każdej osoby i potrzebę równowagi pomiędzy różnymi sferami funkcjonowania człowieka. Wierzę bowiem, że tylko tam czujemy się dobrze, gdzie dba się o jakość relacji między ludźmi i gdzie wszystkiego jest ,,w sam raz” (zarówno bodźców do rozwoju i wyzwań, jak i swobody, zabawy
i odpoczynku).

mgr Grażyna Witkowska: psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka Gestalt (Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt nr 22; Certyfikat PTPG)

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Śląskim, specjalność kliniczną dzieci i młodzieży oraz kliniczną człowieka dorosłego. Swoje umiejętności doskonaliłam szkoląc się w Instytucie Psychoterapii Gestalt w Krakowie, gdzie w 2014 r. uzyskałam certyfikat psychoterapeutyczny. Certyfikowałam się również w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt.

Moja ścieżka zawodowa prowadziła przez wieloletnią pracę z osobami zaburzonymi, kilkuletnią pracę z dziećmi i młodzieżą w poradni psychiatrycznej, udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom
i kobietom po przemocy, aż poprzez współtworzenie Konsylium- Centrum Diagnozy i Terapii– miejsca wszechstronnej pomocy rodzinie, dzieciom i dorosłym. Efektem prac w Centrum jest utworzenie żłobka – miejsca dobrego dla dzieci. Miejsca, w którym dziecko jest traktowane z szacunkiem do swoich potrzeb, wspierane w rozwoju i równowadze pomiędzy aktywnością i odpoczynkiem.