Dla maluszków do 1 roku życia dostosowujemy plan dnia do cyklu dobowego każdego dziecka. Uwzględniamy w nim czas na zabawę
z opiekunem, wyciszenie i sen, czas na świeżym powietrzu, udział w zajęciach ogólnorozwojowych.

bobas żłobek
Poniżej przedstawiamy Plan Dnia dla dzieci od 1 do 3 roku życia.

6.30 – 8.30 Zaczynamy nowy dzień w Empatii 
Witamy się z dziećmi i opiekunkami
Nasi rodzice mają czas na rozmowę
z wychowawcami

Bawimy się w strefach zainteresowań
Pamiętamy o porannej toalecie
8.30 – 9.30 Jemy śniadanie, dbamy o higienę osobistą – (mycie zębów)
9.30 – 10.15 Bawimy się i uczestniczymy w zajęcia plastycznych, muzycznych, jemy II śniadanie
10.15 – 11.30 Gimnastykujemy się, bawimy w ogrodzie lub sali zabaw (w zależności od pogody)
11.30 – 12.30 Pamiętamy o toalecie przed posiłkiem,
jemy obiad
12.30 – 14.00 Wyciszamy się na zajęciach relaksujących
i kładziemy się na drzemkę
14.00 – 14.30 Dbamy o higienę, przygotowujemy się
do posiłku
14.30 – 15.00 Mamy czas na podwieczorek
15.00 – 16.00 Bawimy się i uczestniczymy w zajęciach dodatkowych (angielski, rytmika, taniec)
16.00 – 17.30 Bawimy się indywidualnie i w grupach
Słuchamy bajek, śpiewamy piosenki,
gramy na instrumentach

Przychodzą po nas rodzice, żegnamy się
z grupą i opiekunkami
Mama i tatą mogą porozmawiać
z wychowawcami

W ciągu całego dnia mamy czas na bliskość, zgodnie z potrzebami danego dziecka (czyli tulenie, kołysanie, wyciszanie).