WPISOWE

jednorazowa opłata obowiązująca przy zapisaniu dziecka, będąca gwarantem przyjęcia w terminie ustalonym
w zawartej umowie: 350 zł
(
pokrywa koszt podstawowych materiałów do zajęć)

CZESNE

 opłata miesięczna, dla rodziców zamieszkujących na terenie
Miasta Katowice: 280 zł* 

* Od 2022 roku Rodzice mają możliwość skorzystania z dofinansowania do 400 zł miesięcznie na dziecko.
W przypadku przyznania dofinansowania z programu rządowego wsparcia opieki nad dzieckiem do lat 3,
które Rodzic otrzyma na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ, opłata czesnego zostanie
pomniejszona o kwotę przyznanego dofinansowania do 400 zł.
Dla Rodziców, którym kwota dofinansowania nie przysługuje czesne wynosi: 680 zł 

opłata miesięczna, dla rodziców zamieszkujących poza terenem
Miasta Katowice: 880 zł*

* Od 2022 roku Rodzice mają możliwość skorzystania z dofinansowania do 400 zł miesięcznie na dziecko.
W przypadku przyznania dofinansowania z programu rządowego wsparcia opieki nad dzieckiem do lat 3,
które Rodzic otrzyma na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ, opłata czesnego zostanie
pomniejszona o kwotę przyznanego dofinansowania do 400 zł.
Dla Rodziców, którym kwota dofinansowania nie przysługuje czesne wynosi: 1280 zł 

opłata miesięczna, dla rodziców dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności lub wymagających szczególnej opieki
zamieszkujących na terenie Miasta Katowice: 280 zł*

* Od 2022 roku Rodzice mają możliwość skorzystania z dofinansowania do 400 zł miesięcznie na dziecko.
W przypadku przyznania dofinansowania z programu rządowego wsparcia opieki nad dzieckiem do lat 3,
które Rodzic otrzyma na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ, opłata czesnego zostanie
pomniejszona o kwotę przyznanego dofinansowania do 400 zł.
Dla Rodziców, którym kwota dofinansowania nie przysługuje czesne wynosi: 680 zł 

WYŻYWIENIE

stawka dzienna: 14 zł

diety (bezglutenowa, bez laktozy): 16 zł

PAKIET ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Bajkoterapia, Animaloterapia – spotkania ze zwierzętami, zajęcia „Małego chemika”, zajęcia z motoryki małej z elementami terapii ręki.

79 zł miesięcznie