WPISOWE

jednorazowa opłata obowiązująca przy zapisaniu dziecka, będąca gwarantem przyjęcia w terminie ustalonym
w zawartej umowie: 350 zł
(
pokrywa koszt podstawowych materiałów do zajęć)

CZESNE

 opłata miesięczna, dla rodziców zamieszkujących na terenie
Miasta Katowice: 450 zł* 

* Od 2022 roku Rodzice mają możliwość skorzystania z dofinansowania do 400 zł miesięcznie na dziecko.
W przypadku przyznania dofinansowania z programu rządowego wsparcia opieki nad dzieckiem do lat 3,
które Rodzic otrzyma na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ, opłata czesnego zostanie
pomniejszona o kwotę przyznanego dofinansowania do 400 zł.
Dla Rodziców, którym kwota dofinansowania nie przysługuje czesne wynosi: 850 zł 

WYŻYWIENIE

stawka dzienna: 17 zł

diety (bezglutenowa, bez laktozy): 18 zł

PAKIET ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Bajkoterapia, Animaloterapia – spotkania ze zwierzętami, zajęcia “Małego chemika”, zajęcia z motoryki małej z elementami terapii ręki.

79 zł miesięcznie