• dziewczynki zabawki złobek
  • chłopcy zabawka żłobek
  • dzidzia zabawka żłobek

Żłobek Empatia rozpoczął swoją działalność w październiku 2017 roku. Jesteśmy pierwszym miejscem w Katowicach, gdzie opieka nad dziećmi sprawowana jest w duchu rodzicielstwa bliskości i pedagogiki Gestalt. Naszym podstawowym założeniem jest to, że dzieci bez względu na wiek, czy aktualnie osiągnięty etap rozwoju, mają prawo do odczuwania wszystkich emocji, wyrażania własnego zdania i udziału w decydowaniu
o sobie. Prawa te powinny być realizowane w sprzyjającym, opiekuńczym otoczeniu życzliwych dorosłych. Istotne jest dla nas także to, by uczyć dzieci przejawiana ich autonomii w sposób, który nie krzywdzi drugiego człowieka, czyli z poszanowaniem granic.

Proces edukacyjny i opiekuńczy prowadzimy w naszym żłobku partnersko, uwzględniając indywidualne potrzeby każdego dziecka. Korzystamy
z dokonań psychologii i pedagogiki Gestalt, pedagogiki Marii Montessori i nurtu Porozumienia bez Przemocy (NVC- Nonviolent Communication). Wierzymy, że podstawowym zadaniem opiekunów w żłobku jest tworzenie optymalnych warunków do rozwoju oraz zaspokajanie potrzeb dzieci. Szczególnie istotne, w naszym rozumieniu, są potrzeby bezpieczeństwa i bliskości, które leżą u podstaw prawidłowego rozwoju małego człowieka.

Potrzebę bliskości zaspokajamy dzięki małym grupom, w których dzieci otoczone są opieką emocjonalnie ciepłych i dostępnych opiekunek. Nasza pedagogiczna kadra to ludzie, którzy oprócz merytorycznych kwalifikacji cechują się tym, że naprawdę lubią kontakt z dziećmi i pracują
z nimi z powołania.

Poczucie bezpieczeństwa budujemy poprzez relację bliskości z opiekunami, a także dzięki zapewnieniu równowagi pomiędzy zaspokajaniem różnych potrzeb. Kładziemy szczególny nacisk na to by zachować balans między stymulacją do rozwoju, a zaspokajaniem potrzeby odpoczynku. Jest to możliwe dzięki  zapewnieniu odpowiedniego i stałego rytmu dnia,  w którym mamy czas zarówno na zorganizowane aktywności, jak i na swobodną zabawę, odpoczynek i relaks.

Podstawą każdego działania w naszej placówce jest szacunek oraz indywidualne podejście do każdego dziecka, w tym branie pod uwagę jego chęci i gotowości do udziału w różnych formach aktywności. Naszym zadaniem jest stworzenie dzieciom możliwości i warunków do podjęcia różnego rodzaju aktywności, ale to gotowość każdego dziecka (w tym samopoczucie dziecka w danym dniu, etap w rozwoju ruchowym, poznawczym i emocjonalnym) decyduje o tym, czy dziecko podejmie proponowane przez nas działanie.

Żłobek Empatia został stworzony przez mgr Teresę Trautman i mgr Grażynę Witkowską. Założycielki Empatii są psychologami
i psychoterapeutkami Gestalt. Od ponad dekady pracują z dziećmi i ich rodzicami. W ramach założonego przez nie Centrum Konsylium
w Katowicach, skuteczną pomoc i wsparcie otrzymują dzieci i ich rodzice z terenu całego Śląska.

Rodzicom naszych podopiecznych gwarantujemy holistyczne spojrzenie na rozwój ich dzieci, oraz szczególną wrażliwość na rozwój sfery emocjonalnej. Zapewniamy także możliwość bieżącego konsultowania wszystkich wątpliwości i wyzwań, jakie pojawiają się w procesie rozwoju dziecka.